top of page

Koleżanki i Koledzy Przewodnicy,

 

dbając o Wasze bezpieczeństwo, w obliczu wzrostu zachorowań na

COVID19, zostaje przesunięta na dalszy termin możliwość spotkań

twarzą w twarz.

 

W związku z tym odwołujemy wszystkie zaplanowane szkolenia. Jednak

abyśmy mogli podtrzymywać kontakt między nami, Zarząd Koła

przemyśli sprawę i znajdzie sposób, na zacieśnianie naszych

więzi.

 

Jak zapewne pamiętacie, jesienią bieżącego roku powinny odbyć

się wybory w Kole, a następnie do kolejnych szczebli władz PTTK.

W obecnej sytuacji zabrania nam tego prawo uchwalone w jednej z

ustaw związanych z COVID19. Zmiana zawarta w tzw. "tarcza 4.0"

mówi, że zgodnie z art. 28 ustawy, jeżeli kadencja władz

stowarzyszenia upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, to

podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na

nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

Mówiąc jasno - wybory będziemy mogli przeprowadzić po ustaniu

obecnie obowiązujących obostrzeń. Zarząd Główny PTTK pracuje

nad znalezieniem rozwiązań, by móc w rozsądny sposób

przeprowadzić wybory.

 

Jednocześnie informujemy, że składki na Koło Przewodników za

rok 2020 zostają umorzone, a już wpłacone przesunięte na rok 2021. 

Jednak bardzo prosimy o wpłatę składek członkowskich na PTTK za 2020 

na konto podane na naszej stronie internetowej www.przewodnik.olsztyn.pl 

 (normalna 65 zł, ulgowa 40 zł) lub w Miejskiej Informacji Turystycznej w Ratuszu

(dawna słodka dziurka) czynnej codziennie od 10 do 16.

 

pozdrawiam serdecznie 

Iwona Grabia 

Zarząd Koła Przewodników Turystycznych

bottom of page