top of page

Składki

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Oddziału Warmińsko-Mazurskiego informuje o sposobie opłaty składki członkowskiej PTTK, przypominając jednocześnie, że jest to także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne 24 h na dobę. Tylko z opłaconą składką można brać udział w imprezach programowych PTTK (prócz tych, które ogłaszane są jako ogólnodostępne).

 

  1. składki członkowskie można opłacać:

  •  przelewem na konto oddziału: Santander Bank: 19 1500 1562 1215 6004 7189 0000

         w polu "tytuł przelewu" prosimy podać: - symbol składki ( N, U, UM) oraz nazwę koła/klubu.

  • osobiście w Miejskiej Informacji Turystycznej w Ratuszu w dni powszednie od 10 do 16, a od marca także w soboty od 10 do 16.

  • osobiście w biurze Oddziału od wtorku 8 lutego w godz. 11.30 – 15.30

 

    2. wysokość składki wynosi: N (normalna)              65 PLN

                                                                            U (ulgowa)                     40 PLN

                                                                            UM (młodzieżowa)  30 PLN

  1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

-rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),

-emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

-kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

-bezrobotni,

-osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

  1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:

- opiekunowie szkolnych kół PTTK,

- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

- młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Odbiór znaczków w przypadku płatności przelewem możliwy będzie następnego dnia w biurze oddziału lub w następnym tygodniu po przelaniu składki w Miejskiej Informacji Turystycznej w Ratuszu wejście od ul. 1 Maja.

         Załącznik do pobrania                                                         

bottom of page