top of page

SPIS MUZEÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

  I. Muzea jako instytucje kultury  samorządu województwa

 

1. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku     

  - dział Muzeum Historii Medycyny      

2. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 

   Odziały :

   - Dom Gazety Olsztyńskiej w Olsztynie

   - Muzeum Przyrody w Olsztynie

   - Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim

   - Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu

   - Muzeum w Mrągowie

   - Galeria „Zamek” w Reszlu

   - Muzeum Mazurskie w Szczytnie  

3. Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny  w Olsztynku

    Oddział :

    - Salon Wystawowy i  Dom Mrongowiusza

4. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

5. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

  

II. Muzea instytucji przyrodniczych samorządu  województwa

     1. Muzeum Przyrodnicze Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu

2. Muzeum Etnograficzne im. Feliksa Klemensa w Jeleniu

3. Muzeum Przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni

4. Muzeum Przyrodnicze Stacji Badawczej PAN w Popielnie

 

III. Muzea jako instytucje kultury samorządów powiatowych i gminnych

1. Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego – Muzeum w  Barczewie

2. Muzeum Ziemi Braniewskiej w Braniewie

3. Izba Pamięci Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie

4. Skansen Miejski w Dobrym Mieście

5. Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie

6. Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu

7. Muzeum Historyczne w Ełku

8. Muzeum Jeziora w Ełku

9. Izba Muzealna w Gietrzwałdzie

10. Muzeum Ziemi Gołdapskiej w Gołdapi

  11. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

12. Muzeum Ziemi Nidzickiej w Nidzicy

13. Muzeum Ziemi Lubawskiej w  Nowym Mieście Lubawskim

14. Olecka Izba Historyczna w Olecku

15. Muzeum Nowoczesności w Olsztynie

16. Olsztyńskie Muzeum Sportu im. Mariana Rapackiego  w Olsztynie

17. Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka

18. Izba Dziedzictwa Ornety

19. Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

20. Muzeum w Ostródzie

21. Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach

22. Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

23. Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

     Oddział :

    -  Muzeum Michała Kajki w Ogródku

24. Izba Regionalna w Rozogach

25. Ryńskie Zbiory Muzealne w Rynie

                                                                                                              

IV. Muzea kościelne

  1. Muzeum Ziemi Lubawskiej w Lubawie

2. Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach

3. Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

4. Muzeum Misyjne Księży Werbistów w Pieniężnie

5. Muzeum w Świętej Lipce

                                                                                                              

V. Muzea  prowadzone przez stowarzyszenia

1. Muzeum Historii Dobrego Miasta

2. Muzeum Kropli Wody w Ełku

3. Muzeum Twierdzy Boyen w Giżycku

     4. Muzeum Miejskie  w Górowie Iławeckim

5. Muzeum Lokalne w Łąkorzu

6. Izba Historii Regionu w Suszu

7. Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie

 

VI.  Muzea prowadzone przez inne instytucje

1. Izba Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu

2. Muzeum Gazownictwa w Górowie Iławeckim

3. Izba Ernsta Wiecherta w Piersławku 

4. Warmińsko – Mazurskie Muzeum Pożarnictwa w Lidzbarku

       

VII. Muzea prywatne

1. Muzeum Pszczelarstwa w Czerwonce

2. Skansen Pszczelarski w Ełku

3. Muzeum II wojny w Mamerkach

4. Prywatne Muzeum im. Tadeusza Balickiego w Młynarach

5. Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie

6. Skansen Maszyn Rolniczych w Naterkach

7. Mazurskie Muzeum Rolnicze w Olszynach

8. Muzeum Ziemi Mazurskiej w Owczarni

9. Muzeum „Chata Mazurska” w Sądrach

10. Muzeum Regionalne w Sąpłatach

11. Muzeum Indian w Spytkowie

12. Muzeum Marii Rodziewiczówny w Ściborkach

 

Zrzut ekranu 2021-03-15 o 13.20.39.png
bottom of page