top of page

Zarząd wybrany  24.11.1975

Prezes - Władysław Fuchs

V –ce – Czesława Gączowska

V –ce – Marian Bek

Sekretarz – Aleksandra Mikś

Skarbnik - Krystyna Napłoszek

Członkowie: Irena Cebulska, Andrzej Ostapowicz, Leszek Albert

W dn. 16.12. 1976– rezygnacja z funkcji prezesa Władysława Fuchsa, a z funkcji skarbnika Krystyny Napłoszek.

23.02. 1977r. wybrano nowy zarząd w składzie:

Prezes – Czesława Gączowska

V – ce – Andrzej Ostapowicz

V – ce – Marian Bek

Sekretarz – Aleksandra Mikś

Skarbnik – Irena Cebulska

Członkowie: Hanna Smerecka, Leszek Albert

 

Zarząd wybrany 01.12.1977

Prezes – Krzysztof Pietrasiuk

V – ce – Irena Cebulska

V – ce – Halina Balonis

Sekretarz – Halina Szytner

Sakarbnik – Zofia Tomaszewska

Członkowie: Czesław Herman , Tadeusz Mazur , Eugeniusz Skibiński , Jan Weduto

 

Zarząd wybrany 16.11.1980

Prezes  - Krzysztof Pietrasiuk

V –ce – Krystyna Puźniakowska

V –ce – Maria Iwanowska

Sekretarz – Zofia Barcikowska

Skarbnik – Irena Łukaszewicz

Członkowie : Jerzy Banaszkiewicz , Barbara Golakowicz,  Kazimierz Lisiewicz , Tadeusz Mazur , Nadia Nowak,  Eugeniusz Skibiński

 

Zarząd wybrany 16.01.1983

Prezes – Krystyna Puźniakowska

V –ce -  ds. organizacyjnych – Kazimierz Lisiewicz

V – ce – ds. Szkoleń – Eugeniusz Skibiński

Sekretarz – Hanna Smerecka

Skarbnik – Nadia Nowak

Członkowie: Helena Skowrońska , Teresa Boehm,  Mieczysław Doroszuk , Henryk Lachowicz

 

 Zarząd wybrany 29.11.1984 

Prezes – Krystyna Puźniakowska

V –ce – Kazimierz Lisiewicz

V – ce – Tadeusz Mazur

V – ce – Sabina Dogwiłło

Sekretarz – Barbara Borowska

Skarbnik – Irena Łukaszewicz

Członkowie : Helena Skowrońska, Marian Jurak, Czesław Grochowski

 

 Zarząd wybrany 24.01.1987 

Prezes – Kazimierz Lisiewicz

V –ce -  ds. organizacyjnych – Leszek Daliga

V – ce – ds. Szkoleń – Marian Jurak

Sekretarz – Petronela Łaganowska

Skarbnik – Irena Łukaszewicz

Członkowie: Helena Skowrońska, Teresa Boehm, Sabina Dogwiłło, Henryk Lachowicz

Kronikarz – Iwona Wolna / Grabia /

 

 Zarząd wybrany 14.01.1989

Prezes – Krzysztof Pietrasiuk

V – ce – Piotr Grabowski

Sekretarz – Urszula Bełza

Skarbnik – Jadwiga Pietkun

Członkowie : Teresa Boechm, Sabina Dogwiłłowa Kosińska, Marian Jurak, Barbara Satkiewicz

 

 Zarząd wybrany w 1991

Prezes – Krystyna Puźniakowska

V – ce – Teresa Boechm

Sekretarz – Janina Szulczyńska

Skarbnik – Jadwiga Pietkun

Członkowie: Nadia Nowak, Marian Jurak, Irena Cebulska, Wiesława Grzesikowska, Czesław Grochowski

   

Zarząd wybrany 25.05.1992

Prezes – Barbara Golakowicz

V –c e – Kazimierz Lisiewicz

V –c e – Stanisława Bałdowska

Sekretarz – Janina Olek

Skarbnik – Barbara Kucharczyk

Członkowie: Ewa Olszewska, Halna Balonis, Tadeusz Mazur, Andrzej Rukowicz

 

 Zarząd wybrany 29.01.1994

Prezes – Marian Jurak

V –ce – Kazimierz Lisiewicz

Sekretarz – Józefa Sołdan

Skarbnik – Barbara Kucharczyk

Członkowie : Janina Sobolewska / Janowicz /, Henryk Lachowicz, Tadeusz Mazur

 

 Zarząd wybrany 25.01.1996

Prezes – Marian Jurak

V –c e – Kazimierz Lisiewicz

Sekretarz – Stefania Olkowska

 Petronela Łaganowska

Skarbnik – Barbara Satkiewicz

Członkowie – Józefa Sołdan , Teresa Ejsymont , Tadeusz Walczak , Henryk Woźniak

 Zarząd wybrany 24.01.1998

Prezes – Tadeusz Walczak

V –ce – Kazimierz Lisiewicz

Sekretarz – Stefania Olkowska

Skarbnik – Joanna Dominik-Tejkowska

Członkowie: Urszula Bełza, Irena Cebulska, Marian Jurak , Henryk Lachowicz , Henryk Woźniak

 

 Zarząd  wybrany 15.01.2000

Prezes – Henryk Woźniak

V –ce  - Kazimierz Lisiewicz

Sekretarz – Stefania Olkowska

Skarbnik – Ewa Ulatowska

Kronikarz – Irena Cebulska

Członkowie: Iwona Grabia, Marian  Jurak, Tadeusz Walczak

 

Zarząd wybrany 18.01.2003

Prezes – Tadeusz Walczak

V-ce prezes ds. organizacyjnych – Kazimierz Lisiewicz

V-ce prezes ds. szkoleń – Piotr Grabowski

V-ce prezes ds. promocji – Franciszek Romanik

Sekretarz – Stefania Olkowska

Skarbnik – Ewa Ulatowska

Kronikarz – Irena Cebulska

Członkowie: Iwona Grabia, Marian Jurak

 

 Zarząd  wybrany 29.01. 2005 

Prezes – Tadeusz Walczak

V-ce – Piotr Grabowski

Sekretarz – Iwona  Grabia

Skarbnik – Franciszek Romanik

Kronikarz – Irena Cebulska

Członkowie: Marian Jura, Kazimierz Lisiewicz

 

  Zarząd wybrany 24.11.2006 

  Prezes – Tadeusz Walczak

V-ce  - Piotr Grabowski

Sekretarz – Bernadeta Kuklińska

Skarbnik – Franciszek Romanik

 Kronikarz – Irena Cebulska

  - Emilia Figura

Członkowie: Iwona Grabia. Marian Jurak , Piotr Lisowski

 

 Zarząd  wybrany  06.11.2008 

Prezes – Franciszek Romanik

V-ce – Iwona Grabia

Sekretarz – Andrzej Bobrowicz

Skarbnik – Grażyna Ostrzewska

Kronikarz – Emilia Figura-Osełkowska

 - Joanna Mariuk

Członkowie : Urszula Szyjka, Piotr Grabowski, Tadeusz Walczak

 Zarząd  wybrany 04.11.2010 

Prezes – Franciszek Romanik

V-ce prezes – Iwona Grabia

Sekretarz – Andrzej Bobrowicz

Skarbnik – Grażyna Ostrzewska

Kronikarz – Jerzy Popiołek

                          - Alicja Opalińska

Członkowie : Joanna Dominik - Tejkowska, Urszula Szyjka, Tadeusz Walczak

 

14.11.2011r – rezygnacja kol. Romanika z funkcji prezesa i nowe ukonstytuowanie się Zarządu :

Prezes – Iwona Grabia

V-ce prezes – Tadeusz Walczak

Członek – Franciszek Romanik

Pozostałe funkcje bez zmian.

 

 Zarząd  wybrany 05.12.2012 

Prezes – Tadeusz Walczak

V –ce prezes – Franciszek Romanik

Sekretarz – Andrzej Bobrowicz

Skarbnik – Joanna Dominik-Tejkowska

Kronikarz – Marta Kruk

Członkowie: Urszula Bełza,  Iwona Grabia, Alicja Opalińska, Piotr Redelbach

 

 Zarząd  wybrany 01.10.2014 

Prezes – Tadeusz Walczak,

V – Ce – Piotr Redelbach,

Sekretarz – Andrzej Bobrowicz,

Skarbnik – Danuta Bobrowicz,

Kronikarz – Magdalena Kamińska,

Członkowie: Urszula Bełza, Iwona Grabia, Marian Jurak, Jerzy Stawicki.

Zarząd wybrany 26.11.2016

Prezes - Iwona Grabia

V- ce prezes - Urszula Bełza

V - ce prezes - Tadeusz Walczak

Sekretarz - Krzysztof Ciesiński

Skarbnik - Grażyna Ostrzewska

Kronikarz - Urszula Bełza

Członkowie: Marian Jurak, Jadwiga Bełza

Zarząd wybrany 24.11.2018

Prezes - Iwona Grabia

V- ce prezes - Piotr Grabowski

V - ce prezes - Tadeusz Walczak

Sekretarz - Adam Frenszkowksi

Skarbnik - Grażyna Ostrzewska

Kronikarz -Franciszek Romanik

Członkowie: Marian Jurak

Zarząd wybrany 26.03.2022

Prezes - Iwona Grabia

V- ce prezes - Urszula Bełza

V - ce prezes - Piotr Grabowski

Sekretarz - Tadeusz Walczak

Kronikarz -Urszula Bełza

Członek: Marian Jurak

Członek: Jadwiga Bełza

bottom of page