top of page

Czołem Koleżanki i Koledzy!

Zachęcamy do zapoznania się z  serwisem z krainami pod linkiem:

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

 

Jak się pokaże strona należy:

- wybrać podkład mapowy :np. ortofotomapę , mapę topograficzną lub inną 

w legendzie zaznaczyć

-inne dane środowiskowe (jest na samym dole)

następnie zaznaczyć 

- mezoregiony fizyczno geograficzne.

Uwaga , po lewej stronie ekranu są + , - , łapka - jak się kliknie w + to kliknięcie na mapie powiększa ją , kliknięcie w łapkę i przesuwa mapę itd.

bottom of page