Koleżanki i Koledzy !

 

W dn. 20 lutego i 19 marca 2020r. w godz. 14.00 – 17.00 w Klubie PTTK członkowie Zarządu będą zbierać składki członkowskie PTTK i składki Koła.

Koniecznie należy mieć ze sobą legitymację członkowską PTTK. 

 

Składki  PTTK w 2020r.wynoszą :

- 65 zł normalna,

- 40 zł ulgowa (emeryci, renciści, studenci)

Składka Koła :

- 40 zł normalna

- 20 zł ulgowa (osoby, które ukończyły 70 lat i mają minimum 30 lat stażu przewodnickiego).

 

Osoby , których identyfikator przewodnika lub pilota traci ważność w 2020 r. powinny złożyć identyfikator w dniach zbierania składek celem jego przedłużenia.

 

Zarząd Koła